Hudobný odbor

V prípravnom štúdiu sa vyučujú predmety: Prípravná hudobná výchova, Príprava k hre na nástroji alebo hlasová prípravná výchova.

V 1. časti, I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Hra na nástroji, hra z listu, Hudobná náuka, Spev, Zborový spev, Obligátny nástroj, Hlasová výchova
V 2. časti, I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Hra na nástroji, hra z listu, Štvorručná hra, Hudobná náuka, Spev, Zborový spev, Komorná hra, Obligátny nástroj.

V II. stupni základného štúdia sa vyučujú predmety: Sólový spev, Korepetícia spevu, Hra na nástroji, Sprievod, komorná hra, štvorručka

 

Základné štúdium – delí sa na 1. a 2. stupeň:

1. stupeň : deti od 6-13 rokov: Výtvarná tvorba tohto stupňa obsahuje: kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbou (modelovanie), grafickú tvorbu a dekoratívne činnosti. Na hodinách deti experimentujú s rôznymi materiálmi, technikami a dieťa je vedené k samostatnej tvorivej činnosti. Dĺžka štúdia je 9 rokov.

2. stupeň : deti od 14 rokov: Zameraná na štúdium výtvarných výrazových prostriedkov a kompozície, možnosť špecializácie a samostatnej tvorby.

Na aktuálne školské poplatky a rozvrhy pre jednotlivé elokové pracoviská sa môžete informovať u konkrétnych učitelov, prípadne cez náš kontaktný formulár alebo na čísle 0907 383 370.