„Život bez umenia? …

…Na čo žije tvor čo netvorí.“

Naše odboryPrihláška

Tanečný odbor

Žiaci tanečného odboru sa postupne zoznámia a zdokonalia sa v rôznych tanečných technikách a štýloch. Zábavnou formou získajú správne držanie tela, osobitný pohybový prejav a vybudujú si rytmické cítenie. Stanú sa súčasťou kolektívu, ktorého základom je spolupráca, priateľstvo a súdržnosť. V ňom zažijú nie len pocit napätia a únavy pri prípravách na súťaže, ale najmä pocity radosti a uspokojenia po vystúpeniach a dosiahnutých úspechoch.

Výtvarný odbor

Žiakom výtvarného odboru sa otvorí svet farieb, materiálov a rôznych výtvarných technik, s ktorými sa budú postupne zoznamovať a v ich používaní ďalej zdokonaľovať. Okrem estetického cítenia si rozvinú aj cit pre detail a trpezlivosť. Cieľom ich úsilia bude nie len pocit úspechu na výtvarných súťažiach a výstavách, ale aj uspokojenie z vytvorenia hmatateľného umeleckého diela.

Hudobný odbor

Počas výuky v hudobnom odbore sa žiaci zoznámia a budú ďalej rozvíjať hru na dychové, klávesové, strunové a perkusné hudobné nástroje. Zvládnu notový zápis a ponoria sa do hudobnej náuky. Vytvoria si svoj vlastný hudobný prejav, vycibria hudobný cit a získajú celkovú orientáciu vo svete klasickej i modernej hudby. Odmenou za ich celoročné úsilie sa stane váš potlesk a radosť na ich koncertoch a vystúpeniach.

O nás

Prečo my? Pretože my sme tam, kde je Vaše dieťa!

Naši učitelia prídu za ním po jeho vyučovaní v ZŠ keď sa už môže venovať svojim záujmom. A my chceme aby sa jeho záujmom a možno neskôr vášňou stalo umenie. Jeho talent sa bude rozvíjať, pod vedením kvalifikovaných pedagógov a ich metodickým vedením, k priamočiaremu a cielenému rozvoju jeho umeleckého nadania. My vás odbremeníme od starosti so sprevádzaním a deti vás odmenia krásnym zážitkom z ich vystúpení a prezentácií ich tvorby.

SZUŠ Prokofievova je zaradená v sieti škôl MSSR.
Vyučovací proces sa uskutočňuje v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre základné umelecké školy.
Štúdium na ZUŠ sa delí na: 

  • Prípravné štúdium 1 a 2
  • Prvá časť I. stupňa základného štúdia
  • Duhá časť I. stupňa základného štúdia
  • II.stupeň
  • Štúdium pre dospelých

Máte otázku?

    Aktuality