Kontakt

Vedenie školy

 

Riaditeľ školy: 
Marika Topoľská, dipl. um.
mail: marika.topolska@umeleckaskola.sk
tel: 0907 383 370
Tanečný a hudobný odbor

Asistentka riaditeľa: 
Mgr. art. Jana Hladíková
mail: jana.hladikova@umeleckaskola.sk
tel: 0915 797 300

Zástupca riaditeľa pre výtvarný odbor: 
Mgr. Jana Razgyelová
mail: jana.razgyelova@umeleckaskola.sk
tel: 0917 867 542

Číslo účtu:
Tatra Banka a.s. IBAN – SK13 1100 0000 0026 2470 4646

Súkromná základná umelecká škola
Prokofievova 5, Bratislava
info@umeleckaskola.sk

Zriaďovateľ školy: Mgr. Ján Sirotka