Hudobný odbor

V prípravnom štúdiu sa vyučujú predmety: Prípravná hudobná výchova, Príprava k hre na nástroji alebo hlasová prípravná výchova.

Základné štúdium – delí sa na 1. a 2. stupeň:

V 1. časti, I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Hra na nástroji, hra z listu, Hudobná náuka, Spev, Zborový spev, Obligátny nástroj, Hlasová výchova
V 2. časti, I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Hra na nástroji, hra z listu, Štvorručná hra, Hudobná náuka, Spev, Zborový spev, Komorná hra, Obligátny nástroj.

V II. stupni základného štúdia sa vyučujú predmety: Sólový spev, Korepetícia spevu, Hra na nástroji, Sprievod, komorná hra, štvorručka