Výtvarný odbor

Ponúkame 4 typy štúdia podľa veku žiaka- prípravné štúdium, 1. stupeň štúdia, 2. stupeň štúdia, štúdium pre dospelých. Každá kategória sa zameriava na správny rozvoj kreativity a priestorového videnia. Pedagógovia formujú žiakov k samostatnej tvorbe, oboznamovaniu sa s rôznymi technikami a ich využitím.  Žiaci pracujú aj s priestorom, venujú sa aj tvorbe kulís, modelovaniu. Oboznamujú sa so základmi dejín výtvarného umenia a jeho vývoju. Počas školského roka sa žiaci zapájajú viacerých výtvarných súťaží doma aj v zahraničí. Každoročne pripravujeme polročnú a záverečnú vernisáž, kde sú vystavené práce žiakov všetkých skupín.

V prípravnom štúdiu sa vyučujú predmety: Kresba, Maľba, Modelovanie, Dekoratívne činnosti
V 1. časti, I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Kresba, Maľba, Grafika, Modelovanie, Teória umenia, Dekoratívne činnosti.
V 2. časti, I. stupňa základného štúdia sa vyučujú predmety: Kresba, Maľba, Grafika, Modelovanie, Dizajn, Teória umenia.

V II. stupni základného štúdia sa vyučujú predmety: Kresba, Maľba, Grafika, Modelovanie, Dizajn, Teória umenia.

Základné štúdium – delí sa na 1. a 2. stupeň:

1. stupeň : deti od 6-13 rokov: Výtvarná tvorba tohto stupňa obsahuje: kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbou (modelovanie), grafickú tvorbu a dekoratívne činnosti. Na hodinách deti experimentujú s rôznymi materiálmi, technikami a dieťa je vedené k samostatnej tvorivej činnosti. Dĺžka štúdia je 9 rokov.

 

2. stupeň : deti od 14 rokov: Zameraná na štúdium výtvarných výrazových prostriedkov a kompozície, možnosť špecializácie a samostatnej tvorby.

Viac informácií o výtvarnom odbore získate cez náš kontaktný formulár, u jednotlivých pedagógov, prípadne na tel.čísle 0917 867 542