O škole

O nás

Prečo my? Pretože my sme tam, kde je Vaše dieťa!

Naši učitelia prídu za ním po jeho vyučovaní v ZŠ keď sa už môže venovať svojim záujmom. A my chceme aby sa jeho záujmom a možno neskôr vášňou stalo umenie. Jeho talent sa bude rozvíjať, pod vedením kvalifikovaných pedagógov a ich metodickým vedením, k priamočiaremu a cielenému rozvoju jeho umeleckého nadania. My vás odbremeníme od starosti so sprevádzaním a deti vás odmenia krásnym zážitkom z ich vystúpení a prezentácií ich tvorby.

Dokumenty školy

SZUŠ Prokofievova je zaradená v sieti škôl MSSR.
Vyučovací proces sa uskutočňuje v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre základné umelecké školy.
Štúdium na ZUŠ sa delí na: 

  • Prípravné štúdium 1 a 2
  • Prvá časť I. stupňa základného štúdia
  • Druhá časť I. stupňa základného štúdia
  • II.stupeň
  • Štúdium pre dospelých